Oferta

Oferuję:

 • Konsultacje psychologiczne 
 • Poradnictwo i psychoedukacja
 • Terapia indywidualna osób dorosłych 
 • Grupy rozwojowe 
 • Grupy wsparcia
 • Warsztaty 

Pomagam osobom doświadczającym cierpienia, któ re wynika z:

 • Trudnych doświadczeń
 • Problemów w relacjach 
 • Nawracających i nieprzyjemnych myśli na temat świata i siebie
 • Zamartwiania się
 • Doświadczania dużej ilości trudnych emocji – smutku, złości i lęku
 • Przeżywania destrukcyjnego wstydu

Cennik:
Konsultacja indywidualna 50 minut: 800 dkk 
Spotkanie terapeutyczne 50 minut: 800 dkk 
Spotkanie grupy rozwojowej: 300 dkk 

Udostępnij: